E4 Comfort

Informacje na temat badania

W Badaniu E4Comfort ocenia się doustny lek badany, aby sprawdzić, czy może on ograniczyć występowanie uderzeń gorąca i nocnego pocenia u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Estetrol, lek badany, to syntetyczna postać naturalnie występującego estrogenu. Na wczesnym etapie badań wykazano, że powoduje on minimalne skutki uboczne.

Jak mogę się zakwalifikować?

Być może będziesz mogła wziąć udział, jeżeli:

  • jesteś kobietą w wieku pomenopauzalnym, 40–65 lat;
  • doświadczasz uderzeń gorąca o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego;
  • Twoja menopauza rozpoczęła się w ciągu ostatnich 10 lat;
  • nie stwierdzono u Ciebie nowotworu, cukrzycy ani choroby serca w wywiadzie.

Będą obowiązywać dodatkowe wymogi. Personel badawczy może przekazać więcej szczegółowych informacji.

Udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny i możesz wycofać się z badania w dowolnym czasie.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Wszelka opieka związana z badaniem będzie świadczona bezpłatnie.
  • Personel badawczy będzie uważnie monitorować Ciebie, występujące u Ciebie objawy i Twój ogólny stan zdrowia.
  • Przyczynisz się do pogłębienia wiedzy na temat zdrowia kobiet.
Znajdź ośrodek badawczy

Przekazane przez Ciebie informacje będą traktowane jako poufne.

Informacje na temat uderzeń gorąca i nocnego pocenia

Uderzenia gorąca i nocne pocenie mogą być niekomfortowe i uciążliwe. Stanowią one jednak schorzenie medyczne, które można leczyć. Jeżeli występują u Ciebie uderzenia gorąca o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, rozważ udział w badaniu naukowym.

 

Uderzenie gorąca to nagłe uczucie ciepła na twarzy, szyi, klatce piersiowej lub całym ciele, które może powodować wypieki i obfite pocenie się. Uderzenia gorąca występujące w nocy określa się mianem nocnego pocenia.

Nawet 80% kobiet doświadcza uderzeń gorąca podczas menopauzy.*

Uderzenia gorąca mogą być spowodowane niższym poziomem hormonów, takich jak estrogen i progesteron, wytwarzanym podczas menopauzy. Te zmiany poziomów hormonów mogą wpływać na system kontrolowania temperatury ciała.

*Avis, et al., JAMA Intern Med. 2015;175(4):531-539. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8063

 

Znajdź ośrodek badawczy

Przekazane przez Ciebie informacje będą traktowane jako poufne.

Najczęściej Zadawane Pytania

Informacje na temat naukowych badań klinicznych

Informacje na temat Badania E4Comfort

Lek badany

Ochrona prywatności, przerwanie udziału, koszty i pozwolenie

Znajdź ośrodek badawczy